Voorstrijk
Aanhechtingsmiddelen

PRO-WALL

PRO-WALL is een reuk- en kleurlooszuigkrachtverlagend voorstrijkmiddel dat uitstekend penetreert in alle gebakken minerale bouwstoffen, zonder de eigenschappen en de dampdoorlatendheid in het gedrang te brengen. Door zijn zuigkrachtverlagende werking is het uiterst geschikt voor het behandelen van poreuze bouwmaterialen waarop pleisters en gipsgebaseerde mortels worden aangebracht. PRO-WALLwordt toegepast op zuigende bakstenen zoals Thermoblokken, Poroton & Poro+ snelbouwstenen, Staltonwelfsels, enz. PRO-WALL verhoogt de aanhechting spectaculair en reduceert de werktijd voor het bepleisteren van deze ondergronden.

Om aan te tonen exact hoe sterk de hechting is die bekomen wordt door muren te behandelen met PROWALL, trokken we naar het WTCB om onze producten te laten testen. De resultaten hiervan zijn te zien in onderstaand filmfragment.

Verder blijft PRO-WALL onbeperkt in tijd bewerkbaaren zal het spuitinstallaties niet laten dichtslibben. Zowel geschikt voor binnen- als buitenwerken. Voor meer informatie gelieve de productfiche te downloaden.

* Let op: dit is een richtprijs voor de kost om één m² ondergrond te behandelen. Ze is gebaseerd op gemiddelde waarden en kan variëren al naargelang de ondergrond.

De aanhechting verhoogt spectaculair
Reduceert de werktijden voor het bepleisteren merkbaar
*€ 0,11/m2
Download productfiche
Download WTCB rapport
Vragen over dit product? Stel ons je vraag

Neem contact op

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Gebruiksaanwijzing PRO-WALL

  1. PRO-WALL verdunnen in een verhouding van 1 liter PRO-WALL op 9 liter water.
  2. PRO-WALL bij voorkeur aanbrengen met een spuitinstallatie of borstel en rol.
  3. Werk van onder naar boven, in horizontale heen- en weergaande bewegingen tot verzadiging van de ondergrond optreedt. Men kan het product er dan zien afvloeien.
  4. Na droging kan het pleisterwerk worden aangebracht.

Niet toepassen na regen om het product voldoende indringingsvermogen te geven.